ปี พ.ศ.2563 กลายเป็นจุดเปลี่ยนของหลายชีวิต เพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสร้าย ‘Corona Virus 2019’ ส่งผลกระทบต่อทุกวงการ เป็นเหตุให้เกิดการยุติกิจการของธุรกิจขนาดเล็ก แม้กระทั่งมีการเลิกจ้างจากองค์กรขนาดใหญ่เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและเพื่อรักษาเสถียรภาพของภาพรวม โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่หยุดชะงักเพราะไม่สามารถเดินทางข้ามประเทศและเพื่อรักษามาตรการลดความเสี่ยงกับการแพร่ระบาด ทำให้มีจำนวนผู้ ว่างงาน ในประเทศไทยมีไม่ต่ำกว่าหมื่นราย หากวัคซีนสำหรับการป้องกันและรักษาโรคโควิด-19 ยังไม่พร้อมสำหรับการควบคุมโรคนี้ โอกาสที่ธุรกิจขนาดกลางจะทยอยปลดพนักงานเพิ่มขึ้น

สำหรับพนักงานบริษัทเอกชนหรือหนุ่มสาวโรงงานที่ถูกเลิกจ้าง ควรตรวจสอบสิทธิ์ที่ควรได้รับจากกรณีเลิกจ้าง เป็นผลประโยชน์ที่คุณต้องรักษาและยึดมั่นให้มากที่สุด มีสถานประกอบการหลายแห่งเล่นตุกติกเพื่อที่จะไม่จ่ายเงินชดเชยตามสัญญาว่าจ้าง สถานการณ์ปัจจุบันมีสถานประกอบการหลายแห่งใช้ลูกเล่นหลอกให้พนักงานเซ็นหนังสือลาออกเพื่อที่จะไม่จ่ายเงินชดเชย กว่าที่พนักงานจะรู้ตัวว่าตนเองไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ตามสมควรก็สายเสียแล้ว ก่อนที่จะเสียรู้ให้บริษัทควรย้อนกลับไปดูสิ่งที่บริษัทจัดหาขั้นพื้นฐานอย่าง ‘ประกันสังคม’ ที่บริษัทหักเงินเดือนของเราไปจ่ายให้ในทุกเดือน

ขอบคุณบทความดี ๆ จาก

มาตราที่ 33 ของประกันสังคมเป็นเงื่อนไขที่ครอบคลุมสิทธิ์ของผู้ประกันตน โดยเบี้ยประกันได้จากสถานประกอบการและลูกจ้างจ่ายร่วมกันครึ่งต่อครึ่ง สิทธิ์ประกันสังคมยังครอบคลุมถึงการรักษาพยาบาลเบื้องต้นและทันตกรรมพื้นฐาน (ขูดหินปูน หรือถอนฟัน เป็นต้น) และที่ขาดไม่ได้คือกรณีบริษัทปิดกิจการด้วยเหตุผลต่าง ๆ รวมถึงการถูกบอกเลิกจ้าง คุณสามารถยื่นเอกสารเพื่อขอรับเงินสูงสุด 50% ของเงินเดือนที่ได้รับ ระยะเวลา 180 วัน เมื่อถูกบอกเลิกจ้างบริษัทจะจ่ายเงินเดือนล่วงหน้า 6 – 12 เดือน และยังสามารถยื่นเอกสารเพื่อขอรับเงินจากประกันสังคมได้ด้วย

สำหรับผู้ที่มีสินเชื่อกับทางธนาคาร (ที่อยู่อาศัย, รถยนต์ และเงินกู้ในการลงทุน) ควรเข้ารับคำปรึกษาจากธนาคารเจ้าหนี้ของคุณเพื่อหาวิธีชำระเงินให้เหมาะสมกับสถานการณ์โควิด-19 ปัจจุบันสถาบันทางการเงินออกมาตรการรับมือเพื่อค้ำจุนองค์กรและผู้ขอสินเชื่อให้สามารถประคองกันและกันจนกว่าสถานการณ์นี้จะฟื้นฟู กว่าที่องค์กรต่าง ๆ จะเริ่มเปิดรับพนักงานใหม่คงใช้เวลาอีกพักใหญ่ เพราะทุกฝ่ายต่างรอการพัฒนาวัคซีนสำหรับป้องกันเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019 ที่เป็นอุปสรรคชิ้นโตสำหรับทุกภาคส่วน ถ้าสถานการณ์โควิดยังไม่ดีขึ้นการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของไทยก็เกิดขึ้นยาก หรือคุณควรมองหาธุรกิจส่วนตัวที่สามารถทำได้ในขณะนั้น อาทิ เรียนรู้ทักษะเบอเกอรี่หรือทำอาหารเพื่อขายทางออนไลน์ ที่สามารถปรับเป็นการสร้างรายได้ช่องทางเสริมในอนาคต